شما آدرس سایت خود را ثبت نکرده اید.
ثبت نام  خرید vpn | خرید کریو | VPN Saz خرید vpn | خرید کریو | VPN Saz

خرید کریو , خرید vpnکامپیوتر - لپ تاپ

Windows - Mac
شامل خصوصیات : ۱. امکان استفاده در کامپیوتر ، لپ تاپ ، ویندوز و مک ۲. با ۱۰ سرور قدرتمند از کشورهای مختلف اروپایی ، امریکا و کانادا ۳. پهنای باند نامحدود ۴. سرعت بی نظیر
شامل سرویس های : سوپر کریو Super Kerio
سرویـــس
۱ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۱۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
___________
پهنای باند نامحدود
۵۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۲ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۱۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
___________
پهنای باند نامحدود
۹۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۳ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۱۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
___________
پهنای باند نامحدود
۱۲۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۶ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۱۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
___________
پهنای باند نامحدود
۲۲۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۱۲ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۱۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
___________
پهنای باند نامحدود
۴۲۰۰۰ تومان خریـد آنلاینکامپیوتر - لپ تاپ

Windows - Mac
شامل خصوصیات : ۱. امکان استفاده در کامپیوتر ، لپ تاپ ، ویندوز و مک ۲. با ۲۰ سرور قدرتمند از کشورهای مختلف اروپایی ، امریکا و کانادا ۳. پهنای باند نامحدود ۴. سرعت بی نظیر
شامل سرویس های : سوپر کریو Stunnel Tunnel+ OpenVpn+ ObFs Proxy
سرویـــس
۱ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
Stuunel (ویندوز)
OpenVpn+ (ویندوز)
ObFs Proxy (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۶۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۲ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
Stuunel (ویندوز)
OpenVpn+ (ویندوز)
ObFs Proxy (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۱۱۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۳ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
Stuunel (ویندوز)
OpenVpn+ (ویندوز)
ObFs Proxy (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۱۵۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۶ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
Stuunel (ویندوز)
OpenVpn+ (ویندوز)
ObFs Proxy (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۲۷۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۱۲ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۰ سرور قدرتمند
قابل استفاده در ویندوز و مک
Kerio (ویندوز و مک)
Stuunel (ویندوز)
OpenVpn+ (ویندوز)
ObFs Proxy (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۴۸۰۰۰ تومان خریـد آنلاین


آیفون - اندروید

iPhone - android
شامل خصوصیات : ۱. امکان استفاده در ایفون ، آیپاد و اندروید و ۲. با ۷ سرور قدرتمند از کشورهای مختلف اروپایی ، امریکا و کانادا ۳. پهنای باند نامحدود ۴. سرعت بی نظیر
شامل سرویس های : سیسکو پی پی تی پی
سرویـــس
۱ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در موبایل و تبلت
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
___________
پهنای باند نامحدود
۶۵۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۲ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در موبایل و تبلت
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
___________
پهنای باند نامحدود
۱۲۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۳ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در موبایل و تبلت
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
___________
پهنای باند نامحدود
۱۶۵۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۶ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در موبایل و تبلت
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
___________
پهنای باند نامحدود
۳۰۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۱۲ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در موبایل و تبلت
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
___________
پهنای باند نامحدود
۵۵۰۰۰ تومان خریـد آنلاین


سرویـس مخصـوص تمام دستگاهها

VIP
شامل خصوصیات : ۱. امکان استفاده در کامپیوتر ، لپ تاپ ، ایفون ، اندروید و... ۲. با ۲۷ سرور قدرتمند از کشورهای مختلف اروپایی ، امریکا و کانادا ۳. پهنای باند نامحدود ۴. سرعت بی نظیر
شامل سرویس های : سوپر کریو Stunnel Https سیسکو پی پی تی پی Tunnel+ OpenVpn+ ObFs Proxy
سرویـــس
۱ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در کامپیوتر، موبایل و تبلت
Kerio , Stuunel (ویندوز و مک)
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
ObFs و OpenVpn+ (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۹۵۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۲ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در کامپیوتر، موبایل و تبلت
Kerio , Stuunel (ویندوز و مک)
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
ObFs و OpenVpn+ (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۱۷۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۳ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در کامپیوتر، موبایل و تبلت
Kerio , Stuunel (ویندوز و مک)
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
ObFs و OpenVpn+ (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۲۳۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۶ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در کامپیوتر، موبایل و تبلت
Kerio , Stuunel (ویندوز و مک)
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
ObFs و OpenVpn+ (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۴۱۰۰۰ تومان خریـد آنلاین
سرویـــس
۱۲ماه
پرداخت آنلاین ، تحویل آنی
۲۷ سرور قدرتمند
قابل استفاده در کامپیوتر، موبایل و تبلت
Kerio , Stuunel (ویندوز و مک)
Cisco ( آیفون و اندروید )
PPTP ( آیفون و اندروید)
ObFs و OpenVpn+ (ویندوز)
___________
پهنای باند نامحدود
۷۴۰۰۰ تومان خریـد آنلاین